پنل اول ثابت بوده و بصورت در باز و بسته می شود. بقیه پنل ها به ترتیب و تک تک در مسیر ریل حرکت کرده و در مسیر درب از ریل خارج می شود و عمود بر مسیر حرکتی خود در کنار درب قرار می گیرد
مقطع پروفیل ها طبق مدل روز اجرا شده و جای چرخ و بلبرینگ ها در پروفیل ها برش خورده است.
به همین دلیل شیشه ها به آسانی در پروفیل ها جابجا می شود. بین شیشه ها نیز درزگیرهای پلاستیکی قرار دارند که باعث عایق بندی می شود.
عدم دسترسی مناسب به تمام نقاط پنجره های بزرگ یکی از دغدغه های اصلی هنگام نظافت بخصوص در ساختمان های بلند مرتبه به شمار می رود که رفع این مشکل فقط یکی از مزایای شیشه باکن ایران بالکن به شمار می آید
حفاظت کامل از نفوذ ، صدا و اتلاف انرژی از مزایای دیگر شیشه بالکن ایران بالکن به شمار می آید